Commercial Plasma

13TH-42PH30W

Panasonic 42" HD Commercial Plasma.

$1,199.00
(Inc GST)

13TH-50PH30W

The TH-50PH30W plasma display.

$1,799.00
(Inc GST)

13TH-42PF30W

Panasonic 42" FHD Commercial Plasm.

$1,799.00
(Inc GST)

13TH-50PF30W

Panasonic 50" FHD Commercial Plasma.

$2,499.00
(Inc GST)

13TH-60PF30W

Panasonic 60" FHD Commercial Plasma.

$4,899.00
(Inc GST)

13TH-65PF30W

Panasonic 65" FHD Commercial Plasma.

$6,599.00
(Inc GST)